top of page

Deze enquête bedoelt de volgende gegevens te verzamelen: waarom mensen met NeurOptimal® Sessies beginnen, hun ervaring met de Training en welke resultaten ze behalen.


De enquête
U wordt gevraagd naar uw doelen en verwachtingen, uw welzijn en dagelijks functioneren, uw ervaring met Sessies en Training en uw tevredenheid.

De enquête is beschikbaar in het Engels, Frans, Nederlands en Italiaans, en bestaat uit een tweedelige vragenlijst. De eerste wordt ingevuld aan het begin van de serie Sessies en de tweede na afloop van uw Training. Het invullen duurt respectievelijk ongeveer 10 en 20 minuten. Maak wat tijd vrij zodat u de vragen zorgvuldig kunt beantwoorden.

Omdat we weten hoe kostbaar tijd is, willen we u bedanken aan het eind van de tweede vragenlijst met een grafische weergave van enkele van uw antwoorden, zo krijgt u uw eigen gegevens in beeld.


Hoe werkt het 
Uw NeurOptimal® aanbieder geeft u de toegangscodes en richtlijnen voor de vragenlijsten. 


Iedereen kan deelnemen. Het maakt ook niet uit of dit je eerste serie Sessies is of dat je al eerder Training hebt gedaan. 

Het enige wat we van je vragen is dat je de 1e vragenlijst invult wanneer je begint met je serie Sessies. Omdat we graag willen dat je 'je baseline' beoordeelt op het moment dat je met de Training wilt beginnen.

U mag slechts één enquête voor uzelf indienen. En één voor uw kind(eren). Wanneer u een voogd of ouder bent, mag u ook een enquête indienen voor uw kind of persoon onder uw hoede.


Gegevensverzameling
Wij hebben een contract gesloten met een extern Nederlands bureau, Triqs, om deze enquête uit te voeren en de resultaten te analyseren. De verzamelde gegevens worden opgeslagen op een beveiligde locatie. Uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet verkocht of gebruikt voor iets anders dan dit onderzoek.

bottom of page