top of page

Veelgestelde vragen voor respondenten van de enquête

Is de vragenlijst beschikbaar in mijn taal?

Over de hele wereld zijn er NeurOptimal® aanbieders. Met onze studie willen we een groot en divers publiek bereiken, en het onze eindgebruikers makkelijk maken om deel te nemen. 

Deze vragenlijst is daarom beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands. Het spijt ons dat we het niet in alle mogelijke talen aanbieden, we hebben de meest onder onze gebruikers voorkomende talen gekozen. 

Kunnen alleen cliënten die blij zijn met de Training en resultaten deelnemen?

We verwelkomen eigenlijk net zo graag de deelnemers die niet zo tevreden zijn. U bent hoe dan ook uitgenodigd om ons uw feedback te geven, dus vult u alstublieft ook de 2e vragenlijst in, zelfs wanneer u eerder dan gepland stopt met Training.

Hoeveel tijd vraagt het om de vragenlijst in te vullen?

De eerste, aan het begin van uw Training, kost u ongeveer 10 minuten. De tweede, aan het einde van uw Training, vraagt ongeveer 20 minuten. Maak wat tijd vrij zodat u de vragen zorgvuldig kunt beantwoorden.

Omdat we weten hoe kostbaar tijd is, willen we u aan het einde danken met een grafische weergave van enkele van uw responses, zo krijgt u uw eigen gegevens in beeld.

Wat gebeurt er met mijn data?

Bureau Triqs zal de algehele data analyseren en een rapport aanleveren aan het einde van de studie. Dit rapport zal beschikbaar zijn voor de gemeenschap. 

 

Aanbieders/trainers kunnen ervoor kiezen om ook hun eigen “geaccumuleerde en geanonimiseerde cliëntendata” rapport te ontvangen. Zij zullen géén inzicht hebben in individuele cliëntendata.

 

Ook de studieleiders hebben geen inzicht in individuele cliëntdata. 
Als een enquête deelnemer kunt u aan het einde van de 2e vragenlijst ervoor kiezen om uw gegeven antwoorden naar u te laten sturen.

 

Triqs heeft anonimiteit gegarandeerd. U wordt dan ook gevraagd om geen namen, personen of bedrijven te noemen.

Wat als ik al aan mijn Sessies begonnen ben?

De vragenlijst vraagt u of u al Sessies heeft gedaan of niet. Wanneer u recent gestart bent en slechts enkele Sessies heeft gedaan wanneer u de 1ste vragenlijst invult, worden uw antwoorden meegenomen in de analyses. 

Wat als ik slechts enkele booster/opfris Sessies heb gedaan?

De enquête als geheel is bedoeld voor cliënten die meer dan 5 Sessies voltooien. De 2e vragenlijst zal u automatisch naar een kortere vragenlijst leiden wanneer u er minder dan 5 deed. 


We waarderen uw antwoorden ongeacht het aantal Sessies dat u hebt gedaan. 

Kunnen kinderen deelnemen?
 

Als een voogd of ouder kunt u de vragenlijsten voor of met uw kind, of de persoon onder uw hoede, invullen.

Waar kunnen we de vragenlijsten vinden? 

Ga naar www.zorgpeil.nl en gebruik de code die uw aanbieder/trainer u gegeven heeft. 

bottom of page