top of page

Studiebeschrijving   

Introductie
NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback is een technologie voor hersentraining die in veel landen over de hele wereld wordt aangeboden. 


NeurOptimal® Training helpt de hersenen om hun eigen functioneren te optimaliseren. Een individu ervaart voordelen op verschillende gebieden van zijn of haar functioneren. Mensen zoeken Training om veel verschillende redenen en ongeacht hun specifieke doelen verkrijgen ze vaak ook resultaten die verder gaan dan hun aanvankelijke wensen. 


Doel van het onderzoek
Gegevens verzamelen over waarom mensen sessies willen volgen, hun trainingservaring en wat ze ermee bereikt hebben. Daarnaast, om deze gegevens te verzamelen in en door onze internationale gemeenschap van NeurOptimal® aanbieders om zo een brede populatie van eindgebruikers te bereiken.

Samenvatting 
Deze vragenlijsten zijn oorspronkelijk in het Engels en vertaald in de volgende talen: Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands. 


Aanbieders van NeurOptimal® Training over de hele wereld zullen helpen gegevens te verzamelen door hun cliënten uit te nodigen deel te nemen aan dit onderzoek. Cliënten zullen een online vragenlijst invullen die uit twee delen bestaat. De eerste vragenlijst moet worden ingevuld voordat de Training begint. Nadat de cliënt heeft besloten om de reeks sessies te beëindigen, vult hij/zij het tweede deel van de enquête in.
 
De enquête wordt gefinancierd door Breingoed en West Seattle Neurofeedback, maar wordt uitgevoerd via de website van een derde partij genaamd Triqs, die de gegevens ook zal analyseren. Triqs is een Nederlands data-analysebureau. Het onderzoek duurt 12 maanden.


Procedure
Aanbieders melden zich aan voor deelname en tekenen een contract met bureau Triqs. Zij ontvangen codes die ze aan hun cliënten geven welke hen toegang geven tot de vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden aangeboden in 5 verschillende talen: Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.


De toekomstige cliënt vult de eerste vragenlijst in vóór de eerste NeurOptimal® sessie. Hiervoor ontvangt de cliënt een code van de aanbieder en wordt naar de website van Triqs gestuurd waar de code toegang geeft tot de eerste vragenlijst.

De NeurOptimal® Training zelf is niet anders dan buiten dit onderzoek en wordt in de volgende paragraaf beschreven. Nadat de cliënt besluit de serie sessies te beëindigen, ontvangt hij of zij de code voor de tweede vragenlijst en vult deze ook online in. Na het invullen krijgt men toegang tot zijn eigen gegevens en ontvangt men ook een grafische weergave van een deel van zijn antwoorden.

NeurOptimal® Training wordt uitgevoerd volgens de standaardprocedure: 5 EEG sensoren worden bevestigd aan oren en hoofdhuid, met 2 platte sensoren geplaatst op de hoofdhuid op posities C4 en C3 vlakbij de bovenkant van het hoofd, 1 klemstijl sensor aan de bovenkant van het linkeroor en 1 klemstijl sensor aan de bovenkant van het rechteroor met 1 klemstijl sensor bevestigd aan de rechteroorlel. Er wordt geleidende pasta op de sensoren aangebracht om de sensoren aan de huid vast te maken en het elektrische signaal te geleiden dat vanaf de hoofdhuid wordt gemeten. 

De cliënt luistert vervolgens naar muziek terwijl hij of zij zich ontspant (andere media zijn mogelijk, evenals activiteiten zoals lezen of kleuren terwijl hij of zij naar de muziek luistert). De software leest de corticale activiteit en voorziet de hersenen van korte onderbrekingen wanneer het plotselinge of abrupte verschuivingen in het EEG detecteert. Deze onderbrekingen helpen de hersenen om afstand te nemen van wat ze aan het doen zijn en zich te oriënteren op het heden. In dit proces van Training reorganiseren de hersenen zichzelf steeds opnieuw en beginnen ze (weer) effectiever en efficiënter te functioneren.

 
Voordelen en risico's van deelname 
De voordelen en risico's van deelname aan dit onderzoek verschillen niet van de voordelen en risico's van het gebruik van NeurOptimal® buiten dit onderzoek. Deelnemers kunnen een toename in levenskwaliteit ervaren na deelname aan dit onderzoek. Deelnemers worden eraan herinnerd altijd hun arts te raadplegen voordat zij aan een trainingsprogramma beginnen. Het is niet mogelijk om te voorspellen hoe het centrale zenuwstelsel van een persoon zal reageren op de informatie die het ontvangt tijdens een neurofeedback sessie, en daarom is het niet mogelijk om de uitkomst van deelname aan dit onderzoek te voorspellen.  

Echte of vermeende belangenverstrengeling
Het is mogelijk dat er een vermeende belangenverstrengeling bestaat binnen dit onderzoek, aangezien de studieleiders ook eigenaren en exploitanten zijn van op NeurOptimal® gebaseerde bedrijven. Een van de onderzoeksleiders is een vertegenwoordiger van NeurOptimal® Neurofeedback die de producten en diensten van Zengar® verkoopt en promoot.  

Eisen aan de praktijkhouder/trainer
Om deel te nemen aan dit onderzoek als een provider/Trainer, moet een provider eerst een contract tekenen met Triqs, het analysebureau.


De reden dat Triqs wil dat je dit contract ondertekent is dat ze gegevens verwerken die voortkomen uit de relatie tussen een cliënt en de praktijkeigenaar. Deze gegevens zijn gekoppeld aan dit specifieke onderzoek en daarom is een ondertekend contract vereist. Het contract gaat niet specifiek over de levering van de gegevens (het "geaccumuleerde en anonieme cliëntenrapport" dat de praktijkhouder wel of niet verzoekt), maar over de gegevensverwerking zelf. Werken met een ISO-gecertificeerd onderzoeksbureau leidt op natuurlijke wijze tot dit pad.

Op geen enkel moment tijdens of na het onderzoek zal de aanbieder, noch enige andere partij, individuele klantgegevens ontvangen.


Vereisten voor deelnemers aan de studie
Om deel te nemen aan het onderzoek moet de cliënt aan een van de volgende criteria voldoen: hij/zij is nieuw bij NeurOptimal® en begint aan de eerste serie Sessies, of hij/zij heeft in het verleden Training met NeurOptimal® gedaan en keert terug voor een nieuwe serie Sessies. We sluiten cliënten uit die al enige tijd trainen met een aanbieder/trainer (omdat we willen dat de cliënt zijn 'baseline' beoordeelt wanneer hij een Training aanvraagt). 


Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en heeft geen invloed op de relatie van de cliënt met zijn of haar NeurOptimal® Trainer.  Deelnemers zijn vrij om hun deelname aan dit onderzoek op elk gewenst moment, zonder oordeel, in te trekken of te beëindigen.


Kosten
Voor de client: niet anders dan de kosten die een cliënt sowieso zou hebben gemaakt voor de Training. Ze betalen de gebruikelijke sessiekosten, zoals bepaald door hun NeurOptimal® Trainer. 


Voor de praktijkhouder/trainer: de kosten voor het optionele rapport bedragen € 95 (euro) (exclusief btw).  

 
Compensatie
Deelnemers worden niet gecompenseerd voor deelname aan dit onderzoek. Aan het eind van de tweede vragenlijst ontvangen ze hun individuele antwoorden die ze in de enquête hebben gegeven en een grafische weergave van enkele van hun antwoorden. 

Resultaten delen 
Nadat alle gegevens zijn geanalyseerd, zullen de resultaten worden gedeeld binnen de Neurofeedback gemeenschap en met andere belanghebbenden die interesse hebben getoond of dat in de toekomst zullen doen. 

Gegevensverzameling, vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens
De gegevens en records die in dit onderzoek worden ontvangen, zullen vertrouwelijk worden bewaard op met wachtwoord beveiligde elektronische apparaten. Er zullen geen individuele identiteiten worden gebruikt in rapporten of publicaties die voortvloeien uit het onderzoek. Alle vragenlijs
ten krijgen een code en worden niet gekoppeld aan namen, geboortedata of andere identificeerbare informatie. U wordt gevraagd om in uw antwoorden geen namen, personen of bedrijven te noemen. Mocht u dit vergeten dan zal Triqs dit 'opschonen' voor publicatie, het bureau heeft anonimiteit gegarandeerd.

Voor de duur van het onderzoek wordt alle informatie van deelnemers online opgeslagen op één locatie en beheerd door Triqs, het Nederlandse analysebureau. Alleen geautoriseerde leden van het onderzoeksteam en geautoriseerde externe analisten hebben toegang tot de bestanden en gegevens die in dit onderzoek zijn verkregen.

bottom of page